Үйлчилгээ

 1.  Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ
 2. Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ
 •   Лабораторийн шинжилгээ
 •   Уламжлалт анагаах ухаан 
 •   Мэдрэл 
 •   Дотор, зүрх судас
 •   Эмэгтэйчүүд 
 •   ЭХО
 •   Арьс, харшил
 •   Чих, хамар, хоолой
 •   Нүд 
 •   Рентген