ЭХО 4D, 5D

 

Эмэгтэйчүүдийн эхо

ЭХО оношлогоо / хэвлийн / нярайн хүйс, гажиг тодорхойлох

ЭХО оношлогоо / үтрээгээр /

Ургийн зүрхний бичлэг