Дотор, Зүрх судасны кабинет

Дотрын эмчийн үзлэг

Зүрх судасны эмчийн үзлэг

Зүхний ЭХО

 Уушгины багтаамж шалгах 

Зүрхний цахилгаан бичлэг хийх

Зүрхний цахилгаан бичлэг уншиж, дүгнэлт бичих

В.С вирусийн эмчилгээ, зөвлөгөө