Дотор, Зүрх судасны кабинет

Дотрын эмчийн үзлэг

Хэвлийн хөндийн хэт авиан шинжилгээ

Зүрх судасны эмчийн үзлэг

Зүрхний цахилгаан бичлэг хийх

Зүрхний цахилгаан бичлэг уншиж, дүгнэлт бичих

В.С вирусийн эмчилгээ, зөвлөгөө