Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан үйлчлүүлэгсэд хэвтэн эмчлүүлэх болон амбулаторийн тусламж үйлчилгээг авах тохиолдолд ЭМЯ-наас баталсан журмын дагуу тодорхой хэмжээний хөнгөлөлтүүдийг эдлэх боломжтой.