Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, оношлогоо

Зөвлөх эмчийн үзлэг, оношлогоо, зөвлөгөө

Үтрээний наацын шинжилгээ

Умайн хүзүүний дурангийн шинжилгээ

умайн хөндий, умайн хүзүүнээс эдийн шинжилгээ авах

УМАЙН ХҮЗҮҮНИЙ ЭСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

умайн хүзүүний полип авах

умайн хүзүүний Leep эмчилгээ

Жирэмсний тестийн оношлогоо

эмэйгтэйчүүдийн үрэвсэлт өвчнийг богино долгионы аппаратаар эмчлэх

Бэлгийн их уруулын булчирхай идээт үрэвслийг мэс заслын аргаар эмчлэх / буглаа нээх /

Бэлгийн үүг эмээр эмчлэх, мэс заслын аргаар авах

Ерөндөг тавих, авах

Норплант суулгац тавих, авах

Сарын тэмдгийн зохицуулалт /эмийн үр хөндөлт/

Охидод зөвлөгөө өгөх