М. Цэрэнханд

Мэргэжил: Уламжлалт АУ, Сэргээн заслын эмч

Боловсрол:

  • 1983- АУДэС-ийн эмчилгээний эмч

  • 1984-Нөхөн сэргээх эмчилгээний эмч

  • 1992-Хятад улсад зүү эмчилгээ олгох

  • 1993-Уламжлалт эмчилгээний эмч

  • 1999-Зүү төөнүүрийн эмчийн дээшлүүлэх

  • 2004-Нөхөн сэргээх эмчилгээний дээшлүүлэх

Туршлага:

  • 1983-2010 онд Ховд аймгийн БОЭТ-д нөхөн сэргээх, уламжлалт эмчилгээний тасгийн Эрхлэгч
  • 2011 онд Гэгээн манал сувилалд УАУ-ны эмч
  • 2012 оноос одоог хүртэл Жинст сувилалд УАУ-ны эмч

Шагнал:

  • 2004 онд ЭХ-ын Тэргүүний ажилтан