Д. Наранцэцэг

Мэргэжил: Тархвар судлаач эмч, Анагаах ухааны доктор, Тэргүүлэх зэрэгтэй эмч

Боловсрол:

 • 1983-АУДэС-ийн эрүүл ахуйн анги
 • 1984-Тархвар судлаач эмчийн олгох
 • 1991-Бээжинд ЭШХ-ын Тархвар судлаач    
 • 2004-Тархвар судлаач эмчийн дээшлүүлэх
 • 2004-Эпидемиологи, Биостатикийн дээшлүүлэх
 • 2011-Тайваньд Нийгмийн эрүүл мэнд

Туршлага:

 • 1983-1992 онд Өвөрхангай аймгийн АЦХСС-д тархвар судлаач эмч
 • 1993-2014 онд Өвөрхангай аймгийн ЭМГ-ын тархвар судлаач эмч
 • ХШҮ хариуцсан мэргэжилтэн, НЭМХ-ийн арга,
 • ЭМГ-ын орлогч дарга
 • 2014 оноос одоог хүртэл Жинст сувиллын орлогч захирал
 • 1996- Тархвар судлаач эмчийн Тэргүүлэх Зэрэг
 • 2008-Клиникийн профессор
 • 2014-АУ-ны доктор

Шагнал:

 • 1998 онд ЭМЯ-ны Жуух бичиг
 • 2002 онд ЭХ-ын Тэргүүн ажилтан
 • 2008 онд Хөдөлмөрийн хүндэт медаль