Дотор, Зүрх судасны кабинет

Дотрын эмчийн үзлэг

Хэвлийн хөндийн хэт авиан шинжилгээ

Зүрх судасны эмчийн үзлэг

Зүрхний цахилгаан бичлэг хийх

Зүрхний цахилгаан бичлэг уншиж, дүгнэлт бичих

В.С вирусийн эмчилгээ, зөвлөгөө

Витамин “Д” дутагдлыг илрүүлэх, эмчлэх, зөвлөгөө өгөх