Н. Амарзаяа

Мэргэжил: Мэдрэлийн эмч, тэргүүлэх зэрэгтэй

Боловсрол:

 • АУДуСургууль,АУИСургуулийн эмчилгээний ангийг төгссөн.
 • 1999 онд Өрхийн эмчийн 1 жилийн курс
 • 2000 онд Мэдрэлийн эмчийн 3 сарын олгох курс
 • 2002-2003 онд Зүү төөнө заслын эмчийн резинтур
 • 2005-2006 онд Мэдрэлийн эмчийн резинтур
 • 2007-2008 онд Тархины судасны бичлэгийн курс
 • 2009 онд Тархины цахилгаан бичлэгийн курс
 • 2009 онд БНСУ-Сөүл хот “Тархины дүрс оношлогооны асуудлууд” олон улсын сургалт
 • 2011 онд БНСУ-Бусан хот “Тархины хавдар” олон улсын сургалт
 • 2014 онд БНСУ Инчон хот Гэгээн Мариягийн эмнэлгийн мэдрэлийн тасагт

Туршлага:

 • 1983-1988 онд Төв аймгийн Жаргалантын Сум дундын эмнэлэгт сувилагчаар

 • 1994-2002 онд УБ хот СХЭМНэгдэлд өрхийн эмч

 • 2002-2006 онд СХЭМНэгдэлд зүүний эмч

 • 2006 оноос  СХЭМНэгдэлд мэдрэл, тархины цахилгаан бичлэгийн эмчээр

 • 2010 оноос Жинст эмнэлэгт мэдрэлийн эмч

Шагнал:

 • 2007 онд ЭМЯамны жуух

 • 2009 он: Нийслэлийн Эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан